GADA PĀRSKATS

Saistīts attēls

Gada publiskais pārskats par 2017.gadu