1. Kārtība par mācību sasniegumu vērtēšanu 2016. gada 23. februārī

2. Pielikums  “Kārtībā par mācību sasniegumu vērtēšanu 2016. gada 23. februārī” – kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 1. septembri