KĀRTĪBA PAR MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANU

Grozījumi “Kārtībā par mācību sasniegumu vērtēšanu” – 2018.gada 15. jūnijā

Par grozījumiem “Kārtībā par mācību sasniegumu vērtēšanu” – 2019.gada 18. decembrī