1.) Kārtība par mācību sasniegumu vērtēšanu

2.) Grozījumi  “Kārtībā par mācību sasniegumu vērtēšanu” –  2020.gada 2. septembrī

3.) Par grozījumiem “Kārtībā par mācību sasniegumu vērtēšanu” – 2019.gada 18. decembrī

4.) Grozījumi “Kārtībā par mācību sasniegumu vērtēšanu” – 2018.gada 15. jūnijā