Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldē jeb radošo iniciatīvu klubiņā “Spārni” 2021./ 2022. mācību gadā darbojas 22 aktīvi 7. – 12. klašu skolēni. Skolēnu pašpārvalde dod iespēju aktīviem un darboties gribošiem jauniešiem iesaistīties skolas dzīves plānošanā un organizēšanā. Tieši skolēnu pašpārvaldē skolēni nostiprina savas prasmes plānot un realizēt, uzņemties atbildību par uzticēto un solīto, kā arī uzrunāt un aizraut citus ar savu ideju.

Pašpārvaldes pamatdarbība: skolas tradīciju kopšana un pasākumu organizēšana.

Pašpārvaldes moto: Viss, ko mēs spējam iedomāties, tiek realizēts.

Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes darbības plāns I semestrim:

Pašpārvaldes priekšsēdētājas un priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšana.

Skolotāju diena (kēksu gatavošana skolotājiem, skolas dekorēšana).

Erudīcijas konkurss “Latvija” 9. – 12. klasēm.

Ziemassvētku labdarības akcija “Drosmes kaste”.

Nomināciju pasniegšana “Zvaigžņotā skolas debess”.

Sadraudzības turpināšana ar Dundagas vidusskolas pašpārvaldi.

Visa gada garumā apsveikumi skolotājiem dzimšanas dienās.

Afišu, diplomu, dekorāciju gatavošana.

Citi pienākumi pēc nepieciešamības.

Skolēnu pašpārvaldes darbības plāns II semestrim:

“Krāsainās nedēļas” rīkošana.

Valentīndienas videosveiciena veidošana.

Sarunu pēcpusdienas ar 7. – 11. klašu skolēniem Zoom platformā.

Sarunu pēcpusdiena ar skolotājiem Zoom platformā.

Skolēnu pašpārvaldes Facebook lapas uzturēšana.

Dažādas aktivitātes pēc nepieciešamības.

Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja: Patrīcija Kleinberga, 12.kl.

Priekšsēdētājas vietniece: Eva Šulce, 11.kl.

Dalībnieki:

Laura Akmeņlauka, 7. kl.

Amanda Lindsija Petraša, 7. kl.

Elena Laura Vonda, 7. kl.

Deizija Smaiže, 7. kl.

Katrīna Kiršteine, 7. kl.

Madara Slavika, 7. kl.

Estere Siverskova,  7. kl.

Paula Feldmane, 8.b

Amanda Indriksone, 8. b

Adelīna Priekule, 8. b

Eva Kirilova, 9.a

Laima Līduma – Reinholde, 9.a

Paula Burnevica, 9.a

Adriāna Gaile, 9.b

Ieva Alksne, 11. kl.

Talita Zārda, 11. kl.

Emīlija Ozoliņa, 12. kl.

Egija Akmeņlauka, 12. kl.

Patriks Upners, 12. kl.

Kristers Straumers, 12.kl.

Ja Tev ir kāda ideja vai ierosinājums, droši raksti mums sp_roja@inbox.lv.

Seko mums arī iekš INSTAGRAM   www.instagram.com/ssp_roja/ssp_roja