File:Round Landmark School Icon - Transparent.svg - Wikipedia

Audzināšanas darba prioritātes 2020. -2023. mācību gadam.