MUMS IR TIK ĻOTI LIELS PRIEKS UN GANDARĪJUMS.

Mēs lepojamies ar 12. klases absolventu rezultātiem valsts pārbaudījumos! Latviešu valodā vidēji 73% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 52,56% . Matemātikā vidēji 45,78% (1.vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 34,63%. Angļu valodā – 66,69% (4. vieta starp Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu skolām), valstī vidēji 61,85%. Rojas vidusskolas skolotāji ir neizsakāmi gandarīti par ieguldīto darbu. Paldies Jums DIVPADSMITIE! Lai Jums veiksmīgs pirmais studiju gads! Tikpat liels prieks ir par mūsu 9.klašu skolēnu augstajiem vērtējumiem valsts pārbaudes darbos. Ļoti priecāsimies ar Jums tikties Zinību dienā! Darbā ar talantīgajiem skolēniem mazo skolu grupā Rojas vidusskolai 44. rezultāts. Tiek vērtēti olimpiāžu rezultāti valstī, atklāto olimpiāžu rezultāti un Zinātniski pētniecisko darbu rezultāti.  Mēs priecājamies! Ļoti, ļoti!   Share

3.SEPTEMBRĪ – ROJAS VIDUSSKOLĀ – SILTĀS SMILŠU KASTES ATKLĀŠANA

Draugi! 3.septembrī, plkst. 13:00 – Rojas vidusskolā liels notikums – siltās smilšu kastes/dabas vides estētikas studijas atklāšana. Atnāc! Gaidīsim Tevi! ( http://roja.lv/lv/jaunumi/ ) Projekta “Siltā smilšu kaste/dabas vides estētikas studija” kabinets bērnam vai pieaugušajam dod iespēju baudīt smilšu pieskārienus visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, tā nodrošinot bērna vai pieaugušā vajadzību pēc siltuma un dabīgu sajūtu pieredzes. Iekārta paredzēta radošām, vispār attīstošām, izglītojošām nodarbībām; fiziskām aktivitātēm un rehabilitācijas pasākumiem gan individuālām, gan mazo grupu nodarbībām. Smilšu kaste pieejama arī pieaugušajiem, darbošanās notiek ar rokām, bet bērns šajā laikā darbojas silto smilšu kastē. Silto smilšu iekārtas komplekts “Warmsandbox” tiks izvietots Rojas vidusskolas telpās. Pie mums būs izveidota šī studija visiem novada iedzīvotājiem, kā arī blakus novada ļaudīm.” Jāpiebilst gan..ka.. Siltajā smilšu kastē drīkst strādāt tikai sertificēts pedagogs. Kurš ievērojot nodarbību struktūru un katra bērna/pieaugušā individuālās prasības, nodarbību strukturēti, balstoties uz metodiku, atbildīgi vada. Siltās smilšu kastes sertifikāts ir mūsu skolas sociālajam pedagogam Evitai Riekstiņai-Maurei. Par speciālistiem tūlīt, tūlīt kļūs un varēs strādāt siltajā smilšu kastes iekārtā – Rojas vidusskolas skolotājas Aiga Sīpola un Inga Otmane, pirmskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” skolotāja – Aija Krontāle. www.dabasvestnieciba.lv www.warmsandbox.com www.rojasvidusskola.lv www.roja.lv Share

3.SEPTEMBRIS – ROJAS VIDUSSKOLĀ

Šodien.. nedaudz sajūtams rudens. Nenoliedzami tas mudina domāt par gaidāmo..sagaidāmo.. Tādēļ draugi mīļie… Informējam, ka Rojas vidusskolā jaunais mācību gads tiks uzsākts 3.septembrī, plkst. 8:30 ar svinīgo pasākumu (stadionā/lietus gadījumā skolas sporta zālē). Pēc pasākuma, kā ierasts, satikšanās ar klases audzinātājiem. Vispār mēs, Rojas vidusskolas, kolektīvs.. esam neizsakāmi priecīgi, par atkal satikšanos.. Jo tas nozīmē, ka mēs augam un attīstāmies. Paldies. Un. Mēs Tevi gaidīsim. Gan Tevi, gan Tavu ģimeni, lai atzīmētu jaunā mācību gada sākšanos. Nu ko…. Uz atkal satikšanos – draugi! Share

„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes Rojas novadā 2017./2018.m.g.

Lai iepazītu darba vidi un profesijas, izzinātu sevi un pieņemtu lēmumus, izzinātu izglītības iespējas Rojas novadā notikuši 17 karjeras attīstības atbalsta pasākumi, no kuriem 13 ar projekta līdzfinansējumu. Ar profesijām darba vidē iepazinušas 3 klases. 8.b klase profesijas izzināja šokolādes ražotnē Pūrē, 5.klase iepazina pasākumu vadītāja profesiju Jūrmalā nodarbībā “Izzinu pasauli”,  bet 8.a klase izzināja profesijas, kuras var apgūt Liepājas Valsts tehnikumā, piedaloties arī radošajās darbnīcās.             Par 24 profesiju piemērotību 34 jaunieši pārliecinājās pasākumā “Mana sapņu profesija” , piedaloties “Ēnu diena 2018”.             Martā uzzināt par profesijām, kuras saistītas ar informātiku, datoriku un programmēšanu, 1.-3.klašu skolēni varēja interaktīvajās nodarbībās “Aizraujoši par programmēšanu un robotiku”. 4.klašu skolēni nodarbībā “Kas ir profesija?” izvērtēja sevi un noskaidroja, kādi faktori ietekmē lēmumu par profesijas izvēli.  4.-7.klašu  skolēni iepazina profesijas, kurās noteikti ir noderīgas fizikas un ķīmijas zināšanas, piedaloties SIA „Aspired” vadītajā tehniskās jaunrades  pasākumā „Izzini, pēti un eksperimentē”.             Radoša sadarbība izveidojusies ar Rojas jaunatnes lietu speciālistiem: Rojā un Rudē pavasara brīvlaikā notika nodarbības, iepazīstot profesijas ēdināšanas jomā, bet augustā jaunieši dosies uz Dundagu uzzināt par uzņēmējdarbību pasākumā „No idejas līdz realitātei”.             Šogad vairāk pievērsām jauniešu uzmanību ar jūru saistītām profesionālajām jomām pasākumos “Satiec savu meistaru” un “Pie jūras dzīve mana”, tiekoties Lasīt vairāk…