Ekskursija uz Jūrmalu

20. oktobrī 5.a klases skolēni audzinātājas un četru vecāku pavadībā devās uz Jūrmalu, lai apskatītu Jūrmalas brīvdabas muzeju un lielāko globusu Latvijā. Interesanti un aizrautīgi darboties Izklaides un izglītības centrā “Zili brīnumi”, pusdienot restorānā un dienas nogurumu “noskalot” Līvu akvaparkā. Izklaides centrā skolēni varēja darboties ar neparastiem un interaktīviem eksponātiem, sadarboties komandā un uzzināt, cik interesants var būt pasākuma organizatora darbs. Uzzināja, ka organizatoram jābūt radošam, ļoti pacietīgam, jāmīl bērni. Jāprot vismaz 3 valodas. Ir jāsadarbojas ar dažāda vecuma bērniem. Skolēniem centrā vislabāk patika likt kopā dažāda lieluma un formas būvmoduļus.   (5.a klases audzinātāja –  Svetlana Mediņa) Share

Cik sver mana skolas soma?

Pirmdien, 9.oktobrī, Rojas vidusskolas  Vecāku domes pārstāvji, kopā ar skolas direktori Santu Veidi, viesojās klases stundās, lai svērtu, pētītu un analizētu skolas somu saturu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 nosaka pārnēsājamo priekšmetu smaguma normas dažādām vecuma grupām, un šīs tikšanās mērķis bija vērst skolēnu uzmanību uz to, cik būtiski ir ne tikai atcerēties paņemt visu vajadzīgo līdzi, bet arī nepārslogot savu organismu ar liekiem smagumiem. Pavisam kopā šajā dienā tika nosvērtas 150 somas, no kurām vieglākā svēra 2kg (1.klase), bet smagākā 9,6kg (9.klase). Katrā klasē tika meklēti vismaz 5 brīvprātīgie somu svēršanai, un dažu somu saturs, ja to īpašnieki piekrita, tika izkrāmēts uz galda sīkākai izpētei – vai uz skolu līdzi bijis viss nepieciešamais, un bez kā varētu iztikt. Tas, ka katrā klasē ir vairāki bērni, kuru somas iekļaujas MK noteikumu normatīvos, vieš cerības, ka noteiktās svara normas ir izpildāmas. Tomēr somas virs noteiktā svara, it īpaši vidējās klašu grupās, nav retums. Ko no somās atrastā var atstāt mājās? – visbiežāk tās ir grāmatas un burtnīcas mācībās, kas nav šīs dienas stundu sarakstā; arī pārpildītajiem penāļiem noderētu revīzija. Kas vēl ir manā skolas somā? – Bibliotēkas grāmatas, ūdens pudeles, sviestmaizes, lietas ārpusklases aktivitātēm, t.sk., mūzikas/mākslas skolai utt. Vai man tās Lasīt vairāk…

Rojas vidusskolā tiek realizēts projekts.

Eiropas Sociālā fonda projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001 SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Galvenās darbības: Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana); Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā. Rojas vidusskolā projektu realizēs 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g. Projekta atbalsta pasākumi: Pēcpusdienu nodarbības „Mācies mācīties” 2.- 4.klasēm un 5.-6.klasēm; Pedagoga palīgs matemātikas stundās izglītojamiem 2.- 4.klasē un 6.-7.klasē; Mācību vizīte uz Aspazijas un Raiņa muzeju. Teātra izrādes „Uguns un nakts” apmeklējums; Mācību vizīte uz bērnu zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi”; Elektroinženierijas pulciņš, lai skolēni apgūtu praktiskās elektronikas pamatus un programmēšanu; Pedagogu profesionālā pilnveide. Sīkāku informāciju par atbalsta pasākumiem projektā var uzzināt pa telefonu 28658041; 29209252. Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Anita Kurmiņa Share

Uz atkal redzēšanos!

Pavisam pamanot ir atjoņojis septembris. Gada vispriecīgākais laiks, jo visi mēs atkal satiksimies. Lai kopā dotos tālāk pa gudrības un izaugsmes kāpnēm. Priecājies! Mēs atkal varēsim viens otram līdzās būt. Un mācīties viens no otra. Gaidīsim Tevi 1.septembrī, Rojas vidusskolā. 8:30 Rojas kultūras centrā norisināsies svinīgais pasākums. Savukārt pēc svinīgā pasākuma, notiks klases stunda. Kura var norisināties kaut līdz sestdienas rītam. Jo satikšanās priekā, vienmēr laiks apstājas. Gaidīsim Tevi, ļoti! Arī Tavu mammu, tēti, omi, opi… Visus, visus, kuri jūtas piederīgi savai Rojas vidusskolai. Share

Kad darbs ir godam paveikts!

31.maijs ir mācību gada pēdējā diena, kad sanākam kopā izvērtēt paveikto un pateikt paldies skolēniem un skolotājiem par Rojas vidusskolas vārda nešanu aiz novada robežām! Šogad skolēni piedalījušies: 11 mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs: matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmija, ekonomikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, krievu valodas, vēstures, vizuālās mākslas mājturības. 5.-12. klašu grupā: 74 dalības, 45 dalībnieki, 23 godalgotās vietas. Augstākie sasniegumi: 12.a kl. skolniecei Elīnai Paulai – 1. vieta starpnovadu un dalība Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 8. kl. skolniekam  Kristapam Ričardam Freimanim – 2. vieta starpnovadu un dalība Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 8. kl. skolniecei Paulai Feldmanei – Atzinība Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē, 7. b klases skolniekam Žalolidinam Makhmuduvam – 2. vieta starpnovadu un dalība Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē. 15 dažādos konkursos: 56 skolēni, 73 dalības. Augstākie sasniegumi: 11. klases skolēniem Adriānai Zembahai un Emīlam Riekstiņam – dalība valsts skolēnu ZPD lasījumos, 5.b kl. skolniekam Dāvidam Liepam – augstā 2. vieta valstī starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”, 11. kl. skolniecēm  U. Dravnieces, D. Valdemāres un A. Zembahas – darbs starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Solis gleznā”, kas ievietots kalendārā. LJA konkurss “Enkurs” – 3.vieta pusfinālā un izcīnīta dalība finālā Latvijas Jūras akadēmijā. Dalība citos konkursos: vizuālās mākslas Lasīt vairāk…