Saistīts attēls

TRADICIONĀLIE PASĀKUMI

ROJAS VIDUSSKOLĀ

.

.

Saistīts attēls

SEPTEMBRĪ

Zinību diena

Sporta diena

“10-mito uzņemšana vidusskolā” (organizē 11.-tie)

Fotogrāfēšanās

.

Saistīts attēls

OKTOBRĪ

Skolotāju diena (organizē 12.-tie)

Labo darbu nedēļa

Meiteņu konkurss “Veiklākā meitene”

NVVST lekcijas skolēniem

.

Saistīts attēls

NOVEMBRĪ

Erudīcijas konkursi par Latviju

Lāčplēša dienai veltītās sacensības “RV Stiprinieks”

Svecīšu iedegšana skolas logos par godu Lāčplēša dienai

Mārtiņdienas tirdziņš

Valsts svētkiem veltīts koncerts

.

Saistīts attēls

DECEMBRĪ

Sveču iedegšana Adventa vainagā, kuru gatavo 12.-tie

Ziemassvētku pasts

Labdarības akcijas

Ziemassvētku ieskandināšana starpbrīžos

Ziemas balle 8.-12. klašu skolēniem un skolotājiem

Karnevāls 4.-7. klašu skolēniem

Ziemassvētku koncerts, “TOP 10” mācībās sumināšana

Klases vakari

.

Saistīts attēls

JANVĀRĪ

Barikāžu atceres diena

Krāsainā nedēļa (organizē Skolēnu pašpārvalde)

Sniegavīru konkurss

.

Saistīts attēls

FEBRUĀRĪ

Divpadsmito vakars

100-tā diena skolā 1. klasītēm

Valentīna dienas aktivitātes (Amora pasts, tematiskās dienas, mūzika sarpbrīžos)

Ēnu dienas

.

Saistīts attēls

MARTĀ

Meiteņu mājturības konkurss

SP virtuālās sarunu pēcpusdienas

.

Saistīts attēls

APRĪLĪ

Joku diena

Talantu šovs

Lieldienu aktivitātes

.

Saistīts attēls

MAIJĀ

Baltā galdauta svētki

Ģimenes dienas koncerts

Zvaniņa svētki

Gada noslēguma pasākums –

olimpiāžu, sacensību dalībnieku, „Top- 10” un skolotāju sumināšana

.

Saistīts attēls

JŪNIJĀ

9. klašu izlaidums

12.klašu izlaidums