2020 gada – Rojas vidusskolas absolventu aptaujas apkopojums (atvērt PPTX)

2022 gada – Rojas vidusskolas absolventu aptaujas apkopojums (atvērt PPTX)