Skolā darbojas LIZDA pirmorganizācija, kuras sastāvā ir 28 skolotāji un 4 skolas tehniskie darbinieki.

Rojas vidusskolas arodorganizācija pastāv no skolas pirmsākumiem – 1966.gada.

1990./1991.mācību gadā skolas arodorganizācija tika pārveidota par LIZDA pirmorganizāciju.

Rojas vidusskolas arodorganizāciju vada skolotāja Undīne Lemberga.

___________________________________________________________________________________

Arodorganizācijai ar darba devēju ir noslēgts darba koplīgums, kas nodrošina darbinieku sociālās garantijas un darba pamattiesību ievērošanu, jo darba devējs atzīst iestādes arodorganizāciju kā darbinieku interešu pārstāvi visos darba attiecību un sociālo garantiju jautājumos.

Arodorganizācijas biedri iesaistās LIZDA organizētajos pasākumos valstī.