Attēlu rezultāti vaicājumam “work pupils png icons”

Santa Veide

Rojas vidusskolas direktore

tālrunis : 29777814; 63291527

e-pasts: santa.veide@talsi.lv

skolas e-pasts: rojasvidusskola@talsi.lv

PIEŅEMŠANAS LAIKS: 

Pirmdienās no 14.00 – 16.00

____________________________________

 

Sarmīte Engīzere

direktores vietniece izglītības jomā

tālrunis: 63291527

e-pasts: sarmite.en@inbox.lv

____________________________________

 

Inga Puntule

direktores vietniece metodiskajā darbā

e-pasts: ingapuntule@inbox.lv

____________________________________

 

Svetlana Mediņa

IT mentors

e-pasts: medinja@inbox.lv

____________________________________

 

Elīna Memrikova

direktores vietniece audzināšanas darba jomā 

tālrunis: 63291527

____________________________________

Adelīna Klāviņa

direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

tālrunis: 29375517

____________________________________

Daina Gūtšmite

Rojas vidusskolas lietvede

tālrunis: 63291527

e-pasts: daina.gutsmite@talsi.lv