KARJERAS ATBALSTS

Karjeras atbalsts Rojas vidusskolas jauniešiem

Rojas vidusskolā tiek realizēta arī karjeras izglītības programma – skatīt šeit

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Rojas novada dome Rojas vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

            Projekta specifiskais mērķis:  Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

 • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
 • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
 • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2021. gada 31. augusts.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Rojas  vidusskolas pedagogs – karjeras konsultante Inta Plāte:

 • koordinē karjeras attīstības atbalsta aktivitātes Rojas vidusskolā;
 • vada grupu nodarbības par karjeras jautājumiem, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem;
 • organizē un īsteno plānotos karjeras izglītības pasākumus,
 • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām,
 • sniedz individuālās karjeras konsultācijas.

Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem un viņu vecākiem notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās uz e-klases e-pastu vai pa tel. 29181551 Rojas vidusskolas karjeras konsultanta kabinetā 3.stāvā, 302.telpā vai attālināti, kurās

 • palīdz izzināt, apzināt savas spējas, prasmes, intereses un kompetences,
 • paaugstina pašvērtējumu,
 • veicina pašmotivāciju,
 • padziļina izpratni par profesijām un karjeras izvēli.

Informācija par karjeras atbalstu Rojas vidusskolā pieejama:  http://rojasvidusskola.lv/?page_id=8070

Noderīgas saites:

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartos: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem

Nacionālā izglītības iespēju datubāze: http://www.niid.lv/

Iepazīsti profesiju dažādību!: http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

Lielākais karjeras portāls Latvijā – piedāvā jaunākās prakses, darba, brīvprātīgā darba vakances: http://www.prakse.lv/

Iepazīsti sevi ar http://www.profolio.lv/

Filmas par karjeras veidošanu “Zaļais pipars”:

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4#t=45

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

Video par personību tipiem: https://www.dacebz.com/sakums37876582?fbclid=IwAR2I4wrdvRhTWRj7e4hycm5Im0pWKe4RK3Yz1HboUwpjkxZoiGe06lATYR8

Tavai karjerai video lekcijas:

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

https://startstrong.eu/lv

http://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/

Infografikas:

https://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/jg_kamp_infogr/