Zvejnieku iela 7,

Roja, Rojas pagasts,

Talsu novads

LV 3264,

Tālrunis: 63291527,

E- pasts: rojasvidusskola@talsi.lv

.

.

SKOLAS ZIEDOJUMA KONTS

Talsu novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009113532

AS SEB banka LV11UNLA0028700142066

Ar norādi – Rojas vidusskolas ……. (lūdzu norādiet mērķi).