______________________________________

foto: nis Kalniņš, Dzintra Žuravska

_______________________________

Rojas vidusskolai 35.dzimšanas dienā dzejniece Dzintra Žuravska

un mūziķis Jānis Kalniņš dāvināja skolas himnu.

.

*****

Rojas vidusskolas himna. ( noklausies )
/ J.Kalniņš, Dz. Žuravska /

*****

Ik pirmo septembri ar ziediem sveicot,

Kad rudens kokus zeltā iekrāso,

Mēs savai skolai līksmi pretī steidzam,

Kur jaunas atziņas un draugus rod.

Vairs neaizaugs ar sūnām skolas taka,

Kaut balta bura tālē māj,

Par visu labo tagad paldies sakām,

Ka vienmēr biji līdzās skolotāj.

~~~

PIEDZIEDĀJUMS

Mana Rojas skola, mana skola dzimtā,


Tavās sienās manu soļu atbalss skan.


Manu jauno dienu saule tavos logos,


Mūžam atmiņā tu mīļa man.


Mūžam atmiņā tu mīļa man.

~~~

Kaut gadi ies, mēs nāksim šajā vietā,

Kur skolas gaitas sākās tev un man,

Mēs tiksimies, kur šalko Rojas priedes,

Kad atkal kopā sauks mūs skolas zvans.

Ik pirmo septembri ar ziediem sveicot,

Kad rudens kokus zeltā iekrāso,

Mēs savai skolai līksmi pretī steidzam,

Kur jaunas atziņas un draugus rod.

~~~

PIEDZIEDĀJUMS


Mana Rojas skola, mana skola dzimtā,


Tavās sienās manu soļu atbalss skan.


Manu jauno dienu saule tavos logos,


Mūžam atmiņā tu dārga man.


Mūžam atmiņā tu būsi, būsi man.