Mācību programmas, kuras īsteno

Rojas vidusskola

Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācijas termiņš
Nr. Datums
Pirmsskolas izglītības programma 01011111 V-8501 26.04.2016. Beztermiņa
Pamatizglītītības  programma 21011111 V-1859 21.08.2018. 05.05.2022
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 V-1860 21.08.2018. 05.05.2022
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 V-10037 08.032018. 05.05.2022
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (neklātiene) 31011013 V-1888 03.05.2016. 05.05.2022
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas,dabaszinību un tehnikas virziena programma 31013011 V-1889 03.05.2016. 05.05.2022
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 V-1887 06.05.2016. 05.05.2022
Pamatizglītības programma 21011111 V-2897 26.06.2020 05.05.2022
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 V_2898 26.06.2020. 05.05.2022
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 V_2899 26.06.2020. 05.05.2022
Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011 V_2938 29.06.2020. 05.05.2022

__________________________________________________________

Rojas vidusskolā tiek realizēta arī karjeras izglītības programma – skatīt šeit