ROJAS VIDUSSKOLAS

SKOLOTĀJU

individuālā darba ar

izglītojamajiem grafiks

2023./2024. m. g.

1. -12. klasēm