SaistÄ«ts attēls

VĪZIJA

Rojas vidusskola – izglītības iestāde,

kurā izglītojamie pozitīvā vidē iegūst mūsdienīgu izglītību.

MISIJA

Kvalitatīva, uz vērtībām balstīta izglītība,

kas attīsta bērna spējas, motivāciju un prasmes

mācīties mūža garumā.

 

MĒRĶIS

Mūsdienīgs, kvalitatīvs mācību process.