Skolas padomes sastāvs

Vecāku iesaiste skolas darbībā noteikta Izglītības likuma 31. pantā un sīkāk aprakstīta Rojas vidusskolas padomes reglamentā .

Izglītības likums

 Rojas vidusskolas padomes reglaments

 Skolas padomes sastāvs 2023./2024.m.g.

Sazināties ar Padomi un izteikt ierosinājumus ikviens vecāks, skolēns vai skolotājs var, uzrunājot savas klases izvirzīto pārstāvi vai jebkuru citu Padomes locekli.

.

Attēlu rezultāti vaicājumam “icon round png”

Skolas padomes funkcijas:

1) sekmēt pedagogu, skolēnu vecāku, skolēnu, pašvaldības sadarbību,

lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

2) izstrādāt priekšlikumus  Rojas vidusskolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu.

3) iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot izmaiņas Skolas nolikumā,

iekšējās kārtības noteikumos, iekšējos normatīvos aktos, kas ietilpst Skolas padomes kompetencē.

4) sekmēt finansiālo līdzekļu piesaisti Skolai, lemt par saņemto ziedojumu izlietošanu.

5) sekot bērnu tiesību un pienākumu ievērošanai skolā.

6) risināt ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus organizatoriskos jautājumus.