VECĀKU NEDĒĻA.

Rojas vidusskolā no 12.02.2024. līdz 16.02.2024. VECĀKU NEDĒĻA. Lūdzam vecākus e-klases pastā mācību priekšmeta skolotājam nosūtīt pieteikumu par piedalīšanos mācību stundā. 13.02.2024. no plkst. 16.30 līdz plkst.18.00 iespēja vecākam tikties ar mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta komandu, direktoru, direktoru vietniekiem un pārrunāt Jums interesējošos jautājumus.Vēlams uz sarunu pieteikties e-klases pastā, nosūtot attiecīgajam pedagogam vēstuli. Uz tikšanos skolā! Share

Projekts “Aktīvi piebiedROJAmies!”.

VIDEO Rojas vidusskolā no 01.09.2023. – 31.12.2023. tika realizēts Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projekta “Kontakts” ietvaros atbalstītais projekts “Aktīvi piebiedROJAmies!”. Mūsu skolas aktīvākie jaunieši apguva sadarbības un līderības prasmes un iedvesmojās no skolas absolventiem, kā arī paši organizēja daudzveidīgas aktivitātes “Labo emociju nedēļā” un “Līdzdalības vakarā”. Ar šī projekta palīdzību tika veicināta 5.-12. klašu skolēnu iesaistīšanās skolas dzīves veidošanā. Mūsu skolā mācās jaunieši no tuvējiem ciemiem 40-50 km rādiusā un piedāvāto pasākumu kopums palīdzēja skolēniem labāk vienam otru iepazīt, saliedēties, sadarboties, justies labāk un kļūt atsaucīgākiem, kā arī paplašināja to jauniešu loku, kas varētu pievienoties Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldei, tādējādi sekmējot pēctecību pašpārvaldes darbā un plašāku līdzdalību skolas sadzīvē kopumā. Šis projekts kļuva par iespēju sevi parādīt ne tikai tiem jauniešiem, kas jau līdz šim aktīvi iesaistījušies skolas dzīves veidošanā, bet arī atklāja jaunus talantus un rosināja interesi tajā skolēnu daļā, kas līdz šim nebija pamanīti un varbūt pat paši neapjauta, kā savu radošo, organizatorisko vai kā citādi noderīgo potenciālu realizēt skolas ikdienā. Projekts deva iespēju ikvienam izjust to, ka esi daļa no plašā skolas kolektīva, būt kopā dažādu klašu jauniešiem un piepildīt skolas dienas ar pozitīvas emocijas veicinošu saturu. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas Lasīt vairāk…