Rojas vidusskolas absolventu turpmāko gaitu raksturojums 2018

Rojas vidusskolas absolventu

turpmāko gaitu raksturojums  2018