Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001

PUBLIKĀCIJU ARHĪVS

1.) Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā

2.) Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaites –oktobris

3.) Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaite – jūnijs

___________________________________________

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” noteikto, marta sākumā Rojas novada dome vienojās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Rojas vidusskolā.   Projekta mērķis ir uzlabot izglītojamiem pieeju karjeras atbalstam:

Projekta mērķis ir uzlabot izglītojamiem pieeju karjeras atbalstam:

1) nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi;

2) pilnveidot izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

3) motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada marta līdz 2020. gada 31. augustam.

(Sarmīte Engīzere, Rojas novada izglītības speciāliste)

___________________________________________

Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā

3. aprīlī Rojas vidusskolā  projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika pasākums 12.klašu skolēniem „Gribu studēt”.  Nodarbībā Ventspils augstskolas studente, Rojas vidusskolas absolvente Madara Krišjāne informēja par izglītības iespējām Ventspilī un dalījās  pieredzē – kā izmantot vietni www.Latvija.lv, lai pieteiktos studijām.

Jauniešu atziņas: 1) Nezināju, ka ir iepēja pieteikties elektroniski. 2) Elektroniski pieteikties ir vienkāršāk. 3) Noderīga informācija, noteikti to izmantošu. 4) Vērtīgi, praktiski ieteikumi. 5)Ļoti noderīga un savlaicīga informācija.

___________________________________________

4. un 5.aprīlī Rojas vidusskolas 12.b klases meitenes Signe, Kate un Megija piedalījās Latvijas Universitātes rīkotajā pasākumā „Studenta kurpēs 2017”.

Signe Kalmane stāsta: „2017.gada 4.aprīlī devos uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas Universitātes rīkotajā pasākumā “Studenta kurpes.” Izvēlējos un pieteicos būt kā studenta ēna LU Sociālo zinātņu fakultātē, Komunikācijas zinātnē. Man bija iespēja pašai izvēlēties cilvēku, kuram sekošu, pēc studentes izveidotā apraksta par sevi, izvēlējos 2. kursa studenti Amandu Birzgali, kura studē Multimediju producēšanu. Ierodoties fakultātē, jau no paša sākuma guvu pozitīvus iespaidus par manu izvēlēto studenti. Viņa bija atvērta, komunikabla un jau no pirmās minūtes deva iespēju ielūkoties aktīva studenta ikdienā. Viņa ir viena no studentu raidījuma “Kivi” dalībniecēm, tādēļ man bija arī iespēja uzzināt vairāk par šo raidījumu. Vēlāk devāmies kopā uz lekciju, kurā studenti apguva komunikāciju un semiotiku. Dodoties uz lekciju meitene jau pastāstīja, ka man esot ļoti paveicies, ka ir iespēja būt šajā lekcijā, jo to vadot ļoti labs un jautrs pasniedzējs. Viņas apgalvojums apliecinājās, lai arī īsti nesapratu, ko tieši pasniedzējs vēlas studentiem iemācīt, viņa attieksme pret darbu un studentiem priecēja. Kopumā guvu tikai pozitīvas emocijas un labu pieredzi. Ieteiktu jebkuram divpadsmito klašu skolniekam nākamgad izmantot šo iespēju, jo tā iegūsti, nenoliedzami, labāku informāciju par skolu, nekā lasot standartizēto bukletu skolu mājaslapās. Students, kurš studē to, kas patiešām patīk, spēj pozitīvi uzlādēt un dod apziņu, ka izvēlētā augstskola ir tava īstā vieta.”

___________________________________________

24.aprīlī 6.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Intu Plāti  iepazina profesijas Rīgas starptautiskajā lidostā, ar Rojas vidusskolas absolventa Ērika Rozefelda palīdzību. Piedzīvojumiem bagāta diena – braukšana sabiedriskajā transportā uz un no Rīgas, dokumentu un drošības pārbaudes,  orientēšanās laikā un telpā. Mēģinājām saskaitīt profesijas – ļoti daudz, jo lidostā ir aptuveni 2 tūkstoši darbinieki. 6.b klases skolēni atzina, ka pilnveidojuši prasmes: 1) būt patstāvīgiem, 2) kā rēķināt savas finanses, 3) plānot – cik tērē, 4) orientēties transportā, 5) sargāt lietas, mantas, 6) būt piesardzīgiem, 7) būt pieklājīgiem, 8) e – talona lietošana, 9) klausīties un jautāt.

 

 

___________________________________________

10.05. Rojas vidusskolas 9.un 10.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībā „Mērķu plānošana”, kuru vadīja Jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli” valdes locekle, trenere  Ligita Millere.  Diskusija notika par mērķu nepieciešamību, attieksmi pret sevi un citiem, gribu un pozitīvo domāšanu. Praktiski katrs dalībnieks aizpildīja savu mērķa karti. Par noderīgu informāciju jaunieši atzina: 6 zelta likumus un labās domas:

  • Attieksme : dzīvot vai eksistēt?
  • Nepieciešams: miers, ēdiens, kustības, kopā būšana, nemitīga izrunāšanās – interese, meditācija.
  • Mērķim jābūt vienkāršam, izmērāmam, sasniedzamam, reālam un noteiktā laikā.
  • „Ja ir griba – ceļš vienmēr atradīsies.

___________________________________________

25.maijā  Rojas vidusskolas robotikas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Mareku Šatatu un Evitu Mauri-Riekstiņu devās uz Ventspili, lai piedalītos karjeras aktivitātēs pasākumā  „Es un datorprasmju pielietojums”. Skolēni iesaistījās nodarbībās Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā un kopā ar Ventspils Jaunrades nama robotikas pulciņa dalībniekiem aktīvi darbojās, pārliecinoties par savām prasmēm un spējām.

___________________________________________

24.maijā 5.klašu skolēni pasākumā „Meliorācija –kas tas ir?” iepazina melioratora profesiju. Pasākumu vadīja meliorators Gaidis Riekstiņš- Maure, pastāstot – kā izvēlējies šo profesiju, kur mācījies, kādi ir ikdienas darba pienākumi, kas jāprot un jāzina. Skolēni tika informēti par izmantojamajiem mērinstrumentiem un bija iespēja pašiem noteikt atrašanās koordinātes, cik augstu atrodas virs jūras līmeņa un kā izpēta zemes slāni.

___________________________________________

26.maijā 4.b klases skolēni devās uz Talsiem un izzinājuši profesijas tūrismā . Tikšanās laikā ar Talsu TIC vadītāju skolēniem tika sniegta informācija par profesijām tūrisma nozarē, darba pienākumiem un nepieciešamajām zināšanām. Klases audzinātāja Inga Otmane atzina, ka skolēni ar interesi skatījās, klausītās, pētīja un izzināja informāciju par Talsu pakalniem – iejutās ekskursijas plānotāja lomā.  Ekskursijas laikā skolēni bija ļoti ieinteresēti un uzdeva sev interesējošus jautājumus, kas būs noderīgi, bērnu nākotnes profesijas izvēlē. Ekskursijas noslēgumā skolēni izvērtēja – vai varētu strādāt par gidu vai ekskursijas vadītāju, plānotāju. Pēc tikšanās skolēni izteica velmi vēl tikties ar kādu citu profesiju pārstāvjiem.

___________________________________________

29.-30.maijam 8.klase kopā ar klases audzinātāju Aigu Kažu iepazina „Profesiju kokteili” Ventspilī. Ekskursijas laikā jaunieši iepazina kuģa stūrmaņa, gida, audēja, keramiķa-podnieka, instruktora, kasiera, pedagoga profesijas – nepieciešamās prasmes, zināšanas, praktiski paši iesaistoties arī radošajās darbnīcās. 2 dienu laikā tika pilnveidotas arī komunikācijas un sadarbības prasmes ne tikai savstarpēji. Vakara diskusijā tika noskaidrots – kurā jomā katrs varētu iedomāties savu nākotni, izvērtēti plusi un mīnusi.

___________________________________________

29.maijā 11.klases skolēni nodarbībā Talsu Biznesa inkubatorā tika iepazīstināti ar atbalsta iespējām, biznesa idejas realizēšanas modeļiem un profesijām pasākumā  Biznesa iespējas”.

___________________________________________

Radošās darbnīcas Kopā darāmorganizēja skolas domes vecāki un  skolēni tika iepazīstināti ar vecāku profesijām, tajās nepieciešamajām praktiskajām iemaņām, kā arī dota iespēja veikt konkrētus darbus, sagatavojot praktiski materiālus, kurus pašiem pielietot skolas darba ikdienas procesā. Praktiskajās nodarbībās tika šūts, griezts, līmēts, zāģēts, sieti jūrnieku mezgli, iepazīta glābēju ikdiena utml., gan strādāja, gan meditēja.