Karjeras atbalsts Rojas vidusskolā

Darba pasaule 21.gadsimtā ir ļoti mainīga, tāpēc jauniešiem jau mācoties skolā jāpilnveido savas karjeras vadības prasmes jeb kompetences: spēja skaidri identificēt prasmes, vērtības, intereses, spēja identificēt jomas savai personīgai, profesionālai attīstībai un nepieciešamos resursus, atbalstu un palīdzību, plānot savu rīcību laikā, pieņemt lēmumus un tikt galā ar nenoteiktību.

Rojas vidusskolā tiek realizēta karjeras izglītības programma, kura ir integrēta audzināšanas un mācību darbā: stundās un pasākumos. Karjeras attīstības atbalsts tiek sniegts izglītojamajiem, viņu vecākiem un  pedagogiem. Individuālās un grupu konsultācijas vada pedagogs karjeras konsultants Inta Plāte un plānotas aktivitātes tiek visām klašu grupām. Šogad esam iecerējuši aktīvāk sadarboties ar Rojas novada uzņēmējiem. (www.rojasvidusskola.lv -Karjera)

19.oktobrī  11.,12.klašu skolēni tikās ar Ventspils Augstkolas jauniešiem, izzinot studiju iespējas.

Rojas vidusskolā turpinās dalība projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros oktobrī 5.a (kl.audz.Mediņa) un 8.b(kl.audz.Leitarte) klašu skolēni izzinājuši profesijas un piedalījušies interaktīvās nodarbībās Jūrmalā un Pūrē.  Pasākumu izklaides un izglītības centra  „Zili brīnumi” nodarbībā tika izzināta pasākumu organizētāja profesija – kāpēc  izvēlēta  šī profesija, kādi ir ikdienas darba pienākumi, kas jāprot un jāzina, kā arī kādas ir karjeras iespējas. Pasākuma aktivitātēs izglītojamie veica dažādus uzdevumus, darbojoties komandās un izvērtējot savas prasmes –uzņemties atbildību, sadarboties, plānot savu rīcību, tikt galā ar satraukumu, novērtēt sasniegto. Astotie iepazinuši uzņēmējdarbību saldumu ražotnē Pūrē un  tajā nepieciešamās profesijas, viņu darba pienākumus un prasmes, pamēģinot pašiem veikt kādu konkrētu uzdevumu, noskaidrojuši – kādi darba pienākumi ir pārtikas tehnologam, kādām īpašībām,  prasmēm un zināšanām jābūt, izvērtējuši savu piemērotību uzņēmuma “Pure Chocolate” darbā.  (foto  1. -5.kl.; 2.- 8.kl.)

20.oktobrī 10.klases skolēniem pašizpētes nodarbību „Es kopā ar citiem” vadīja sociālā pedagoģe Irīda Morozova, kuras laikā veicināta izpratne par vērtību un attieksmju nozīmi un lomu komandas saliedēšananā, iepazīstot sevi un citus, apzinoties savas stiprās un vājās puses, pieņemot lēmumus un izmantojot dažādus resursus. Desmito atziņa: „Ļoti vērtīga un interesanta nodarbība  – vajadzētu vēl.”

No projekta līdzfinansēti pasākumi plānoti 4.decembrī 4.klasēm: „Kas ir profesija?”,  bet 2.semestrī 1.-3.klašu skolēniem „Aizraujoši par robotiku un programmēšanu”, 5.-12.klasēm „Tehniskā jaunrade”  un „Veiksmes stāsti”, kā arī dalība „Ēnu dienās”.

Sadarbība turpinās ar Swedbank programmā „Dzīvei gatavs” 11.klasei un organizēsim RISEBA StartStrong programmas nodarbības vidusskolēniem. Reizi mēnesī individuāli jaunieši var apmeklēt augstskolas TURĪBA nodarbības „Panākumu universitāte”.

Aicinām Rojas novada uzņēmējus pieteikt savu dalību ĒNU DIENAI februārī  un atbalsīt konkursu „Vai tu mīl’ jūr’?”, kuru organizēsim maijā.

Rojas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Plāte