Skolas medmāsa informē!

Skolas medmāsas informācija vecākiem

Cienījamie vecāki!

  • Katru gadu visiem bērniem ir jāiziet profilaktiskā veselības pārbaude pie sava ģimenes ārsta. Pēc pārbaudes ārsts izsniedz profilaktiskās pārbaudes lapu, kura ir jāiesniedz skolā medmāsai.
  • Bērna vakcinācija (revakcinācija) notiek sekojošos vecumos: 7 g.vec., 12.g.vec. (tikai meitenēm), 14 g.vec. un ik pēc 10 gadiem. Pastāv arī stipri individuāls bērna vakcinācijas kalendārs.
  • Ja bērnam kas skolā gadījies, tad vecāki tiek par to informēti telefoniski vai tiek veikts ieraksts skolēna dienasgrāmatā.